Uni-Montage s.r.o. bola založená v r. 2009 ako firma špecializovaná na kovopriemysel a na jednotlivé logistické procesy. V uplynulom – takmer – desaťročí sme v sektore logistiky dosiahli významné úspechy – najmä v oblasti špeciálnych dopravníkov, ktoré dodnes tvoria hlavný segment produkcie našej firmy.

Uni-Montage S.R.O.


SK – 980 45 Král‘, Král‘ 563.

00421-905-691-854

info@unimontage.eu


Údaje o firme:

DIČ: 2022782102

IČ DPH: SK2022782102

IČO: 44631693

Žiadosť o informácie