Uni-Montage s.r.o. bola založená v r. 2009 ako firma špecializovaná na kovopriemysel  a na jednotlivé logistické procesy. V uplynulom – takmer – desaťročí sme v sektore logistiky dosiahli významné úspechy – najmä v oblasti špeciálnych dopravníkov, ktoré dodnes tvoria hlavný segment produkcie našej firmy.

Medzi naše prvoradé úlohy patrí trvale udržať kvalitu a profesionalitu našich služieb a širokú škálu kovopriemyselných činností, ako aj zabezpečiť vysokú úroveň aj pre našich zákazníkov. Tieto ciele dosahujeme predovšetkým využívaním najmodernejších technológií a prostriedkov, ako aj neustále sa rozširujúcimi odbornými a doplňujúcimi vedomosťami.

Presné a precízne plnenie objednávok nám zefektívňuje aj široká a spoľahlivá sieť našich subdodávateľov. Pre našich partnerov na požiadavku zabezpečujeme aj prenájom vozidiel, strojov, nástrojov aj ochranných pomôcok. Naša spoločnosť preberá plnú zodpovednosť za efektívnu spoluprácu pomocou motivovaného a na cieľ orientovaného tímu.

 Naše služby:

  • Kovopriemysel: sme k dispozícii našim partnerom našimi dlhoročnými skúsenosťami. Vďaka kapacitám vozidiel a náradia sme schopní vyhovieť paralelne viacerým objednávkam a do 48 hodín začať prácu.
  • Montáž dopravníkov: na najrôznejších miestach sveta – od Európy cez Južnú Afriku až po Ďaleký Východ – tisíce kilometrov nami namontovaných dopravníkov zabezpečujú každodennú plynulú prevádzku letísk, logistických centier a závodov.

Okrem našich hlavných činností vykonávame aj montáž solárnych elektrární, demolačné práce, údržbu aj iné kovopriemyselné služby. Kladieme veľký dôraz na presnosť, kvalitu, na bezpečnosť práce aj na rýchlosť, uvedomujeme si totiž, že prestoje môžu spôsobiť značné materiálne straty rovnako pre objednávateľa aj pre dodávateľa.

„Najlepšou vizitkou našej firmy je jej neustále sa rozširujúca klientela.”

Náš strojový park:

Vysokú úroveň našich činností sa nám podarilo ustáliť popri vyspelej technológii a ľudských zdrojoch aj sústavnou modernizáciou nášho strojového parku a náradia.

V súčasnosti tvorí súpravu náradia 183 ks plne vybavených zámočníckych boxov na náradie, 397 ks elektrických strojov zn. Makita a 125 ks popruhov. Spôsobilosť našich prostriedkov a pásov ako aj bezpečnosť našich pracovníkov a subdodávateľov garantujú pravidelne a podľa platných predpisov vykonávané kontroly kvality zodpovedajúce prísnym nariadeniam. Náš vozový park pozostáva z inovatívnej flotily 46 vozidiel.

Spoločenská zodpovednosť

„Skutočnou slobodou je, keď dávame bez  očakávania uznania alebo vďaky.”

Stephanie Dowrick

Ako subjekt slúžiaci hospodárstvu považujeme za veľmi dôležité aj starostlivosť o našu budúcnosť. Podľa nášho stanoviska v súčasnosti nemôžeme vytvárať nič trvácne bez toho, aby sme nemysleli na budúcnosť. Preto dostáva v živote našej spoločnosti významnú úlohu darcovstvo a podpora takých miestnych aktivít, ktoré raz môžu ovplyvniť celý svet. Preto sme v r. 2017 vysádzali stromy, darovali sme nový nábytok pre miestnu materskú školu a podporili sme renováciu kostola.