Csele Niko
Výkonný riaditeľ

Bc. Pünkösti Mária
Asistentka konateľa
 

Uni-Montage S.R.O.


SK – 980 45 Král‘, Král‘ 563.

00421-905-691-854

info@unimontage.eu


Údaje o firme:

DIČ: 2022782102

IČ DPH: SK2022782102

IČO: 44631693

Žiadosť o informácie